Solutions with increasing energy for the spatially homogeneous Boltzmann equation
Preprint, 1999

Författare

Xuguang Lu

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07