On the stationary oltzmann equation in Rn
Preprint, 1999

Författare

Leif Arkeryd

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06