On the stationary oltzmann equation in Rn
Preprint, 1999

Författare

Leif Arkeryd

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University