Some nonsmooth optimal control problems
Preprint, 2000

Författare

Kjell Holmåker

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University