Kjell Holmåker

Visar 4 publikationer

2009

Continuous-discrete optimal control problems

Kjell Holmåker
Preprint
2000

Some nonsmooth optimal control problems

Kjell Holmåker
Preprint
1999

Growth or environmental concern: which comes first? Optimal control with pure stock pollutants

Kjell Holmåker, T. Sterner
Environmental Economics and Policy Studies. Vol. 2 (3), p. 167-185
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Kjell Holmåker medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.