Continuous-discrete optimal control problems
Preprint, 2009

Författare

Kjell Holmåker

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:10

Mer information

Skapat

2017-10-06