Some optimization problems for second order differential equations
Preprint, 1997

Författare

Kjell Holmåker

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06