Some optimization problems for second order differential equations
Preprint, 1997

Författare

Kjell Holmåker

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University