On parallel solution of linear elasticity problems. Part II: Methods and some computer experiments
Preprint, 2000

Författare

Ivar Gustafsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Gunhild Lindskog

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Report - Numerical Analysis Group, Chalmers University of Technology and the University of Göteborg: 2000:32

Mer information

Skapat

2017-10-08