Explicity isoperimetric constants, phase transitions in the random-cluster and Potts models, and Bernoullicity
Preprint, 2000

Författare

Olle Häggström

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Johan Jonasson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Russell Lyons

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06