Uniqueness of the infinite entangled component in three-dimensional bond percolation
Preprint, 2000

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08