Uniqueness in two-dimensional rigidity percolation
Preprint, 2000

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University