A network traffic model with random transmission rate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Krishanu Maulik

Sidney Resnick

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Advances in Applied Probability

Vol. 39 671-699

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07