From Mass Production to Mass Customization: enabling perspectives from the Swedish mobile telephone industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Kerstin Johansen

Mica Comstock

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Production Planning & Control

Vol. 15 4 362-372

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07