The Economic Dynamics of Modern Biotechnologies: Europe in Global Trends
Bok, 2004

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Jens Laage-Hellman

Annika Rickne

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07