Safety semantics: A study on the effect of product expression on user safety behaviour
Kapitel i bok, 2009

consumer products

product semantics

product safety

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Li A B E Wikström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Contemporary Ergonomics. Selected papers and an overview of the Ergonomics Society Annual Conference 1984-2008.

609-613
978-0-415-80434-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-0-415-80434-9

Mer information

Skapat

2017-10-07