Nearest-neighbor walks with low predictability profile and percolation in 2 + (epsilon) dimensions
Preprint, 1997

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Elchanan Mossel

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University