Nearest-neighbor walks with low predictability profile and percolation in 2 + (epsilon) dimensions
Preprint, 1997

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Elchanan Mossel

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06