A numerical method for the Benjamin-Ono equation
Preprint, 1997

Författare

Vidar Thomee

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

A. S. Vasudeva Murthy

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06