A numerical method for the Benjamin-Ono equation
Preprint, 1997

Författare

Vidar Thomee

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

A. S. Vasudeva Murthy

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University