On exact simulation of Markov random fields using coupling from the past
Preprint, 1997

Författare

Olle Häggström

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Karin Nelander

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06