Stability, analyticity, and almost best approximation in maximum-norm for parabolic finite element equations
Preprint, 1997

Författare

A. H. Schatz

Vidar Thomee

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

L. B. Wahlbin

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06