On the stationary Povzner equation in Rn
Preprint, 1998

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

A. Nouri

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University