On the stationary Povzner equation in Rn
Preprint, 1998

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

A. Nouri

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06