Multi-type branching in varying environment
Preprint, 1998

Författare

J. D. Biggins

Harry Cohn

Olle Nerman

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06