Stability and analyticity in maximum-norm for simplicial Lagrange finite element semidiscretizations of parabolic equations with Dirichlet boundary conditions
Preprint, 1998

Författare

Vidar Thomee

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

L. B. Wahlbin

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08