Self-similar communication models and very heavy tails
Preprint, 1998

Författare

Sidney Resnick

Holger Rootzen

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06