Problems in Purchasing Reorganising
Paper i proceeding, 2009

Författare

Ingrid Hessel

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 18th Annual IPSERA Conference, European Business School, Wiesbaden, April 5-8.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07