On Gamma-convergence in anisotropic Orlicz-Sobolev spaces
Preprint, 2001

Författare

Dag Lukkassen

Nils Svanstedt

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06