A note on two-scale limits of differential operators
Preprint, 2001

Författare

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Niklas Wellander

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06