A discussion of some recent results on stationary boundary value problems for equations of Boltzmann type
Preprint, 2001

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06