Toeplitz representations for operators on singular manifolds
Preprint, 2001

Författare

V. Nazaikinskii

Grigori Rozenblioum

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

B. Sternin

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06