Maximum-norm estimates for resolvents of elliptic finite element operators
Preprint, 2001

Författare

Nikolai Yu. Bakaev

Vidar Thomee

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Lars B. Wahlbin

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06