A monotonicty result for hard-core and Widom-Rowlinson models on certain d-dimensional lattices
Preprint, 2001

Författare

Olle Häggström

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06