A monotonicty result for hard-core and Widom-Rowlinson models on certain d-dimensional lattices
Preprint, 2001

Författare

Olle Häggström

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University