On the Picard group of some polynomial rings
Preprint, 2001

Författare

Ola Helenius

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University