Current dynamics during disruptions in large tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

L.-G. Eriksson

P. Helander

F. Andersson

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Physical Review Letters

Vol. 92 205004-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06