A Bayesian approach to the assessment of contaminant spread. Part II. Continuous case
Preprint, 2002

Författare

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:10

Mer information

Skapat

2017-10-06