Effect of partial incoherence on modulational instability of two non-linearly interacting optical waves
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Björn Hall

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

V. Semenov

Phys. Letters A

Vol. 321 255-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06