An electro-thermal HBV model
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mattias Ingvarson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Josip Vukusic

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Arne Olsen

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Arezoo Emadi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

IMS 2005

1151-1153

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06