Non-local effects in high-energy charged particle beams
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Pontus Johannisson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

R. Fedele

A. Kim

Phys. Review E

Vol. 69 6650-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06