Variational approach to the Thomas-Fermi equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

M. Desaix

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

European J. Phys.

Vol. 25 699-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06