Operator synthesis I. Synthetic sets, bilattices and tensor algebras
Preprint, 2002

Författare

Victor Shulman

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:42

Mer information

Skapat

2017-10-07