Relation between differential formalisms describing partially incoherent wave propagation in nonlinear optical media
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Lukasz Helczynski-Wolf

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Optics Comm.

Vol. 220 321-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06