Microwave breakdown in slots
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ulf Jordan

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

M. Bäckström

V. Kim

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

O. Lundén

IEEE Trans. Plasma Science

Vol. 32 2250-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06