On the minimal solution for quasilinear degenerate elliptic equation and its blow-up
Preprint, 2003

Författare

Toshio Horiuchi

Peter Jan Anders Kumlin

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:36

Mer information

Skapat

2017-10-08