On the derivation of a linear Boltzmann equation from a periodic lattice gas
Preprint, 2003

Författare

Valeria Ricci

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:42

Mer information

Skapat

2017-10-07