On stationary kinetic systems of Boltzmann type and their fluid limits
Preprint, 2003

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:43

Mer information

Skapat

2017-10-06