Runaway electron generation in a cooling plasma
Paper i proceeding, 2004

Författare

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

P. Helander

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

31st EPS Conference on Plasma Phys. London, June 28–July 2, 2004 ECA

Vol. 28G 5.194-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07