The initial configuration is irrelevant for the possibility of mutual unbounded growth in the two-type Richardson model
Preprint, 2003

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:59

Mer information

Skapat

2017-10-06