A stochastic model for competing growth on R^d
Preprint, 2003

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Jonathan Bagley

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:60

Mer information

Skapat

2017-10-06