On the effective diffusion length for microwave breakdown
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ulf Jordan

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

L. Lapierre

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

T. Olsson

J. Puech

J.E. Semenov

J. Sombrin

Rafal Tomala

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005),

243-249

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06