Statistical analysis of the time delays in microwave breakdown initiation
Paper i proceeding, 2005

Författare

D. Dorozhkina

V.E. Semenov

T. Olsson

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ulf Jordan

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

J. Puech

L. Lapierre

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005)

251-258

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06