Multipactor inside a Coaxial Line
Paper i proceeding, 2005

Författare

V. Semenov

N. Zharova

R. Udiljak

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

J. Puech

L. Lapierre

Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005)

259-265

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06