Microwave breakdown in low pressure gas
Paper i proceeding, 2005

Författare

R. Udiljak

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

V.E. Semenov

J. Puech

Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation , September 12 – 14, 2005, ESTEC Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005)

259-265

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06