Electron Multipacting on rf Windows in the Absence of Static Electric and Magnetic Fields
Paper i proceeding, 2005

Författare

M. Buyanova

V. Nechaev

V. Semenov

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

J. Puech

L. Lapierre

Proc. of 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005)

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07